Política de cookies

El Consorci Bombers Castelló per el seu propi conter o el d’un tercer contratat per prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega per el lloc web. Les cookies son fitxers enviats al navegador per mig d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats del usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Per mitjà de l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web reconega el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació siga més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el procés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seua instal·lació en el seu equip. Per favor consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Per a utilitzar el lloc web no cal que l’usuari permeta la instal·lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actue en nom seu, sense perjuí que siga necessari que l’usuari inicie una sessió tal en cada un dels servicis la prestació del qual requerisca el previ registre.

En tot cas les cookies tenen un caràcter temporal con l’única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzarà cookies per a arreplegar informació de caràcter personal.