BRP

BRP. Bomba Rural Pesada. Operacions d'extinció d'incendis i salvament en incendis d'àmbits rurals i forestals. Cisterna amb capacitat de 3.000 l d'aigua i equipació per a llançar escuma. El CPBC disposa de 12 d'aquests vehicles.