FSV

FSV. Furgó Salvaments Varis. Destinat a rescat en carretera i en diferents àmbits de salvament. Amb equips de separació i tall, material sanitari, ferramentes manuals, generador elèctric, grup hidràulic d'excarceració i cabrestant. El CPBC disposa de 9 d'estos vehicles.