UM

UM. Unitat de Comandament. Vehicle lleuger generalment 4x4. Destinat als diferents comandaments de Bombers. És possible establir en ell en els primers moments de l'emergència el Lloc de Comandament. El CPBC disposa de 13 d'aquests vehicles.