UMC

UMC. Unitat Mòbil de Coordinació. Destinat a donar suport a l'equip de Comandament del Consorci en grans emergències. Dotat d'equips de comunicacions, ràdio, telefonia i dades, i espai per a ubicar el Post de Comandament en l'activació de Plans d'Emergència. El CPBC disposa d'una UMC.