UML

Unitat de Maquinària i Logística

La Unitat de Maquinària Pesada i Logística del Consorci Provincial de Bombers de Castelló (UML) disposa d'una amplia varietat de vehicles pesats per a ser utilitzats en situacions d'emergència molt variades, sent una unitat polivalent que pot complir amb molt diverses funcions, especialment en aquells casos on es donen fenòmens meteorològics extrems. Obertura de carreteres durant nevades, inundacions, neteja de zones forestals en punts crítics, actuacions d'urgència en vials afectats per distintes emergències... són algunes de les principals tasques que la UML té assignades. A més, presta suport logístic en aquelles situacions d'emergència que requereixen d'un gran treball d'organització i provisió de recursos humans i materials, com els incendis forestals.

Per a desenvolupar totes les seues funcions, la UML compta amb un total de 12 vehicles, entre els que es troben tractors, trituradores, pales carregadores, pales mixtes, camions multiusos amb grua, saler i màquina llevaneu, així com un vehicle de treball en altura. Vehicles d'última generació per a adaptar-se a tot tipus de terrenys i situacions.

Al llarg dels seus anys d'existència, la UML s'ha revelat com un suport important per a la resta d'unitats i seccions pertanyents al Consorci Provincial de Bombers de Castelló.